Čo naozaj robíme ?

BEB je poháňaný tímom skúsených pedagógov a akademikov v oblasti jazykového vzdelávania a hodnotenia. Naším hlavným cieľom je prinášať špičkovú úroveň jazykového vzdelávania a hodnotenia pomocou najnovších moderných metód a technológií.

Akreditácia

Zvýšte si reputáciu a profil vašej inštitúcie prostredníctvom externej inšpekcie a priebežného podávania správ. Poradíme vám aj najlepší spôsob využitia Vašej akreditácie v rámci vášho marketingového mixu. Získajte akreditáciu prostredníctvom BEB teraz!

Tréning učiteľov

Poskytujeme on-line a osobné („onsite“) TEFL / TESOL školenia pre učiteľov. Ponúkame aj hybridné kurzy (mix online a „onsite“)

Jazykové skúšky

Máme päť rôznych kategórií pre naše skúšky z angličtiny - BEB Kids, BEB Juniors, BEB Tweens, BEB dospievajúci a BEB dospelí. Gramatika nehovorí!

Online Angličtina

Poskytujeme online lekcie angličtiny pre zaneprázdnených ľudí, ktorí by chceli zlepšiť svoje jazykové schopnosti. Lekcie sú k dostupné buď individuálne (one-to-one) alebo formou virtuálnej triedy.Všetko o BEB


British English Board (BEB) je vzdelávacia poradenská služba poskytujúca akreditované, testovacie a školiace služby - online aj osobne („onsite“). Vypracuvávame a zverejňujeme materiály na vyučovanie a hodnotenie pre inštitúcie ale aj jednotlivcov. Poskytujeme informácie o rôznych médiách pre študentov aj učiteľov.

BEB je riadený tímom talentovaných a skúsených ľudí v oblasti vzdelávania. Našim cieľom je excelentnosť v oblasti jazykového vzdelávania a hodnotenia.

* BEB nie je nijako prepojená s britskou vládou, ani nie je MVO.

Skúšky & hodnotenie


Hodnotenie je jedným zo základných stavebných kameňov BEB. Existuje päť kategórií skúšok BEB; BEB Kids, BEB Juniors, BEB Tweens, BEB Teens a BEB Adults. „Gramatika nehovorí® je náš slogan, ktorý jasne odráža hlavnú myšlienku našich hodnotiacich kritérií. Zároveň však hodnotíme základné gramatické zručnosti, slovnú zásobu týkajúcu sa vizuálneho vnímania a informácií, čítanie a počúvanie.

Hodnotenie schopnosti jazykovej interakcie je vykonávané skúšajúcimi BEB osobne alebo online.

BEB skúšky

Hodnotenie: identifikácia alebo vyhodnotenie súčasného stavu alebo súčasného vývoja niečoho. Je to druh celkového obrazu o schopnostiach študenta. Môže byť formatívny alebo sumatívny. Testovanie: každý typ hodnotenia zvyčajne používa konkrétny nástroj, ktorým meria zručnosť alebo obsahovú doménu. Dokáže otestovať výkon a spôsobilosť.

Jazykové hodnotenie (alebo jazykové testovanie) je odborom pod záštitou aplikovanej lingvistiky. Hodnotenie môže zahŕňať počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie, kombináciu dvoch alebo viacerých týchto zručností, alebo iné konštrukty jazykovej zdatnosti. Rovnaký dôraz môže byť kladený na vedomosti (pochopenie toho, ako jazyk funguje teoreticky) a odbornosť (schopnosť používať jazyk prakticky), alebo sa môže klásť väčší dôraz na jeden aspekt alebo iný aspekt.

Nie sú to však vždy gramatické pravidlá, ktoré uľahčujú hovoriť anglicky. Napriek tomu sú väčšinou gramatické pravidlá tie, ktoré často dokumentujú znalosť angličtiny.

British English Board (BEB) podporuje komunikačný prístup vo výučbe jazykov ako hlavnú filozofiu vo výučbe jazykov a hodnotení vzdelávacích procesov.


Akreditácia BEB


Akreditácia je proces, pomocou ktorého odborníci v určitej oblasti určujú spoločné normy a regulujú stav v danej oblasti podľa týchto noriem. Naša akreditácia je typom procesu podpory kvality, v rámci ktorého BEB hodnotí služby a činnosti vzdelávacích inštitúcií alebo učebných osnov s cieľom určiť, či zariadenia a ich systémy spĺňajú príslušné akreditačné kritériá.

Ak sú štandardy splnené, BEB udeľuje akreditovaný status. Existujú dva typy inšpekcií BEB - online a osobne („onsite“). Pred týmito etapami prebieha predbežná kontrola, ktorá začína celý proces.

Akreditačný postup

Všetky inštitúcie, ktoré sú akreditované spoločnosťou BEB sú držiteľmi akreditácie, ktorá zaručuje, že spĺňajú globálne uznávané vzdelávacie štandardy.

Akreditácia BEB má dve fázy. V prvej etape sú inštitúcie požiadané, aby vyplnili formulár predbežnej kontroly, a po druhé, v samotnej inštitúcii sa uskutoční inšpekčná návšteva. Oba kroky sú priateľské k inštitúciám, transparentné a poskytujú podrobné informácie o príslušnom orgáne, ktorý sa týka jeho súčasných a budúcich vzdelávacích aktivít a implementácií.

Ciele akreditačného postupu zahŕňajú:


Výhody akreditácie

Vzdelávacia inštitúcia, jej administratívni a pedagogickí pracovníci a jej študenti majú priamy prospech zo zapojenia do komplexného hodnotenia toho, ako účinne program alebo inštitúcia dosahuje požadované ciele.

Vyhodnotením kvality učebných osnov (alebo programov) a služieb týkajúcich sa našich štandardov, ktoré boli vypracované a schválené odborníkmi v danej oblasti, môžu učebné osnovy alebo inštitúcie posúdiť jeho efektívnosť voči referenčným hodnotám stanoveným profesiou. Prostredníctvom prebiehajúceho procesu podávania správ a reakreditácie, ktorý prebieha každé dva roky, učebné osnovy / kurzy a inštitúcie pokračujú v úsilí o vysokú kvalitu.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás, zašleme Vám predbežný kontrolný formulár.


Tréning učiteľov


Urob svoj sen byť učiteľom/učiteľkou angličtiny skutočnosťou!

Celý obsah kurzu je riadený spoločnosťou INTESOL a akreditovaný spoločnosťou ALAP - udeľovanie jazykových akvizícií pre profesionálov.

Ako kandidát na učiteľa angličtiny by ste mali mať angličtinu aspoň na úrovni B2 vo všetkých jazykových zručnostiach a musíte hovoriť plynule. Pred začatím kurzu je potrebné absolvovať všeobecný test z angličtiny. Budete mať však aj pohovor cez telefón a v prípade potreby vás môžeme požiadať o konverzáciu cez videohovor.

Ak potrebujete ďalšie informácie :

INTESOL Slovakia - TESOL CertificateUčte sa jazyky online


Všetky úrovne sú v súlade so spoločným európskym rámcom (CEF).

BEB pošle nadväzujúcu sadu vrátane kníh a prihlasovacích údajov. Najlepšia výhoda online angličtiny BEB je možnosť prihlásiť sa prostredníctvom smartfónov, tabletov, počítačov. Je to úplne multiplatformový softvér.

Individuálne lekcie (1-2-1)

V rámci týchto súkromných hodín angličtiny existuje možnosť zapísať sa do rôznych oblastí vrátane všeobecnej angličtiny, angličtiny pre špecifické účely (lekárska angličtina, právnická angličtina, angličtina pre cestovný ruch atď.), IELTS, TOEFL a odbornej spôsobilosti. BEB priradí študentovi súkromného osobného učiteľa. Každá lekcia trvá 40 minút a môže byť zakúpená v balíkoch, ako je 50 lekcií, 75 lekcií alebo 150 lekcií atď.

Virtuálne učebne

Vo virtuálnych triedach poskytuje BEB užívateľsky príjemnú platformu pre učiteľov aj študentov. Virtuálne triedy môžu fungovať 24 hodín denne a v prípade potreby môžete vymeškanú lekciu opakovať.

Vo virtuálnych triedach poskytuje BEB užívateľsky príjemnú platformu pre učiteľov aj študentov. Virtuálne triedy môžu fungovať 24 hodín denne a v prípade potreby môžete vymeškanú lekciu opakovať.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás, zašleme Vám predbežný kontrolný formulár.


Zavolajte nám: +44 (1273) 25 24 42 (Toto číslo má obchodnú funkciu WhatsApp)